Certifikace

Věříme, že dobré služby v oblasti IT nelze nabízet bez hluboké znalosti problematiky, používaných technologií a soudobých trendů. S dodavateli klíčových technologií se proto snažíme udržovat vztahy na úrovni dlouhodobého partnerství. Dosvědčují to mimo jiné následující certifikáty.
Certifikace Tier III
Certifikace Tier III představuje provoz našeho datového centra s důrazem na dostatečný design prvků tak, aby nebyl ohrožen standardní provoz. Díky redundantním prvkům klíčové infrastruktury poskytujeme našim zákazníkům bezvýpadkový provoz technologií.
Systém řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013
Spolu s fyzickou bezpečností a bezvýpadkovým provozem klademe i důraz na nakládání s daty, která jsou v našich datových centrech uložena. Proto jsme získali a pravidelně obnovujeme Certifikaci systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System, ISMS) dle ČSN ISO/IEC 27001:2013
VMware Professional Cloud provider
Naše datové centrum je certifikovaným poskytovatelem kvalitních služeb založených na virtualizační platformě VMware.
VMware Enterprise Solution provider
Máme kompetenci Cloud Provider pro tvorbu a správu infrastruktury datových center s vysokou úrovní dostupnosti. Našim klientům nabízíme také licence na produkty VMware za zvýhodněných podmínek.
Microsoft Partner Data Center
Jsme certifikovaným partnerem společnosti Microsoft pro oblast návrhu architektury datových center a jejich následné správy. V rámci tohoto partnerství jsme získali specializaci Datacenter.

Registrovaný partner Cisco               Jsme Registrovaným partnerem společnosti Cisco. Díky tomuto partnerství jsme získali přístup ke speciálním cenovým programům, k informacím o produktech či k rozšířené nabídce školení a programů podpory prodeje.

HPE Silver Partner

V rámci programu HPE Partner Ready Service Providers Program jsme certifikovaným HPE Silver Partnerem.

DellEMC Authorised Partner            Jsme Autorizovaným partnerem společnosti DellEMC. Díky tomuto partnerství jsme získali přístup ke speciálním cenovým programům, k informacím o produktech či k rozšířené nabídce školení a programů podpory prodeje.

Fortinet Authorised Partner
Jsme Autorizovaným partnerem společnosti Fortinet. Díky tomuto partnerství jsme získali přístup ke speciálním cenovým programům, k informacím o produktech či k rozšířené nabídce školení a programů podpory prodeje.

Commvault Service Provider Partner

Jsme Service Provider společnosti Commvault v České republice a na Slovensku. Nabízíme profesionální zálohování.