Datová centra

Nejnovější technologie

99,982% dostupnost, mezinárodní certifikace na úrovni Tier III, úsporný provoz a maximální důraz na kybernetickou i fyzickou bezpečnost. Tak vypadají datová centra DataSpring. Navrhli jsme je v souladu s posledními trendy. Vybavili je nejnovějšími technologiemi a umístili je do dvou bezpečných, geograficky oddělených lokalit — v Praze a v jihomoravských Lužicích.

Chcete se o nás dozvědět více? Prohlédněte si video o našem datovém centrum v Lužicích.

Video DC Lužice

Bezpečnost

Obě naše datová centra naleznete ve střežených areálech s kontrolovaným vstupem. V nepřetržitém provozu (24×7) je v nich zajištěna jak ostraha, tak odborná obsluha schopná řešit provozní komplikace nebo pomoci vám při instalaci vašich technologií. Činnost center průběžně sleduje a vyhodnocuje automatizovaný dohledový systém. Je schopen rozpoznat jak havarijní stavy, tak abnormální vývoj důležitých provozních veličin.

Optimální podmínky

Datová centra DataSpring mají zálohované elektrické napájení, chladicí systémy i konektivitu do datových sítí. Optimální provozní podmínky datového sálu zajišťuje systém uzavřených studených uliček. Prostory jsou osazeny detektory požáru napojenými na automatický hasicí systém.

Certifikace Tier III

Naší chloubou je zejména nové datové centrum v Lužicích u Hodonína. Jako jedno z mála center v České republice získalo mezinárodní certifikaci Tier III od certifikační autority Uptime Institute. Systém souběžné správy nám v něm umožňuje provést údržbu jakékoliv části bez nutnosti přerušení činnosti. To vše dělá z datového centra Lužice spolehlivou a bezpečnou platformu pro poskytování služeb v teritoriu střední Evropy.