Aktuality

Datový sklad jako služba

Rychlé řešení pro efektivní vytěžení potenciálu vašich dat.

Znalost obchodu, schopnost identifikovat jeho klíčová data a přístup ke zpracování výpočtů a jejich spolehlivému ukládání v databázi. To vše se spojuje v nové službě Data Warehouse as a Service (DWHaaS, Datový sklad jako služba) od DataSpring vhodné pro společnosti podnikající v oblastech jako je herní průmysl, cestovní ruch, letecký průmysl nebo telekomunikace. Služba, která zahrnuje integraci firemních dat do jednotné databáze, umožní těmto společnostem soustředit se na své podnikání namísto zdlouhavého a náročného hledání vhodných dat při přípravě reportů a přehledů.

Odborníci společnosti DataSpring využili při přípravě služby DWH své zkušenosti z projektů realizovaných v loterijnímu průmyslu, cestovním ruchu, leteckém průmyslu a v oblasti telekomunikací. Díky porozumění problematikám různých oborů dokáží nastavit nejvhodnější KPIs pro danou situaci
a během jejich nastavování přesně identifikovat potřebná data. Zkušenosti se zpracováním a analýzou dat a vlastní ETL nástroj umožňují efektivně pracovat s daty napříč podnikovými systémy.

Datový sklad jako služba od DataSpring

Data Warehouse as a Service je nosnou službou z portfolia a v pojetí DataSpringu je nadstavbou nad běžnými službami typu IaaS, PaaS a SaaS. Data Warehouse je zároveň i základem pro další nabízenou službu Business Intelligence. Služba je provozovaná na databázové platformě Microsoft SQL Server, je možné ji na projektové bázi provozovat i na open source platformách, např. PostgreSQL.

Společnost DataSpring má v oblasti loterijního průmyslu a sportovního sázení rozsáhlé zkušenosti, ve kterých se spojuje porozumění potřebám byznysu, schopnost správného vyjádření dat a přístup ke zpracování výpočtů a ukládání v databázi. Tyto zkušenosti pomáhají v průběhu úvodní fáze vývoje nastavit KPI přímo na míru klientovi a DataSpring je díky tomu schopen snížit potřebný čas a náklady potřebné k vývoji datového skladu.

„Náš přístup nejenže snižuje čas a náklady potřebné pro nasazení datového skladu, ale díky vlastnímu týmu specialistů můžeme implementovaný datový sklad rovněž provozovat, kontrolovat toky dat a pečovat o jejich kvalitu. Nároky na zaměstnance klienta jsou tak minimální,“ říká Martin Kopecký, DWH/BI Architect DataSpringu.

Práci s daty označuje řada expertů za jeden z klíčových faktorů budoucnosti. Díky ní budou firmy schopné nabídnout svým zákazníkům širší nabídku produktů a více personalizovat svou nabídku. Ještě v roce 2015 přitom bylo podle statistik pouhých 11,2 % obratu evropských loterijních společností uskutečněno prostřednictvím online kanálů s přímým propojením na konkrétního hráče. Zbylé transakce byly zcela anonymní.

Další informace o službě na www.dataspring.cz/dwh.