Aktuality

Jaké služby chtějí naši zákazníci?

Pro rozvoj služeb v jakémkoliv odvětví je zásadní naslouchat vlastním zákazníkům. A v IT oblasti, která se neustále vyvíjí, to platí dvojnásob. Zeptali jsme se proto našich zákazníků, do čeho plánují investovat a jaké cloudové služby by uvítali.

Z průzkumu vyplynulo, že více než polovina našich zákazníků vnímá jako zásadní oblast správy logů. Někteří z nich již tuto oblast vyřešenou mají, jiní do ní plánují v tomto roce investovat. Přesně pro ně nabízíme nástroj LogDock, který řeší kompletní log management, flow management a SIEM (management bezpečnostních a informačních událostí). Zákazník tak může sledovat hned několik typů událostí, jako zatížení firewallu, změny v konfiguracích, kontrolu využívání šířky pásma a další.

Nejen do správy logů plánují naši zákazníci investovat. Dvě třetiny z nich uvedly, že je pro ně klíčová také oblast IDS/IPS, tedy systémy, které řeší detekci a prevenci průniků do sítě nebo operačního systému. Jako důležitou pak vnímají také obnovu dat po havárii, tedy Disaster Recovery, a dlouhodobé ukládání dat.

Všem, kteří se průzkumu zúčastnili, děkujeme. Jen díky vaší zpětné vazbě můžeme vyvíjet nové a vylepšovat stávající služby tak, aby byly přesně na míru vašim potřebám.