Aktuality

Jaké služby chtějí naši zákazníci?

Pro rozvoj služeb v jakémkoliv odvětví je zásadní naslouchat vlastním zákazníkům. A v IT oblasti, která se neustále vyvíjí, to platí dvojnásob. Zeptali jsme se proto našich zákazníků, do čeho plánují investovat a jaké cloudové služby by uvítali.

Z průzkumu vyplynulo, že více než polovina našich zákazníků vnímá jako zásadní oblast správy logů. Někteří z nich již tuto oblast vyřešenou mají, jiní do ní plánují v tomto roce investovat. Přesně pro ně nabízíme nástroj LogDock, který řeší kompletní log management, flow management a SIEM (management bezpečnostních a informačních událostí). Zákazník tak může sledovat hned několik typů událostí, jako zatížení firewallu, změny v konfiguracích, kontrolu využívání šířky pásma a další.

Nejen do správy logů plánují naši zákazníci investovat. Dvě třetiny z nich uvedly, že je pro ně klíčová také oblast IDS/IPS, tedy systémy, které řeší detekci a prevenci průniků do sítě nebo operačního systému. Jako důležitou pak vnímají také obnovu dat po havárii, tedy Disaster Recovery, a dlouhodobé ukládání dat.

Dále jsme se v průzkumu ptali na filtrování závadné pošty. Jako důležitou oblast to uvedla více než polovina dotazovaných. Pro ty, kteří filtrování závadné pošty zatím vyřešeno nemají, nabízí DataSpring řešení SpamHunter. Ten veškerou poštu kontroluje automaticky a zároveň chrání mailový server, schránky a uživatele před spamem, phishingem, viry a dalšími nebezpečnými útoky přes emailovou komunikaci. Služba navíc šetří peníze, protože zákazník platí tak, jak roste jeho společnost, bez nutnosti počátečních investic.

Všem, kteří se průzkumu zúčastnili, děkujeme. Jen díky vaší zpětné vazbě můžeme vyvíjet nové a vylepšovat stávající služby tak, aby byly přesně na míru vašim potřebám.