Aktuality

Obnovili jsme Certifikaci systému řízení bezpečnosti informací

Na základě úspěšného auditu nám byla certifikační autoritou DNV GL znovu vystavena Certifikace systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management System, ISMS) dle ČSN ISO/IEC 27001:2013 shody s ISO27001. Spolu s fyzickou bezpečností a bezvýpadkovým provozem klademe i důraz na nakládání s daty, která jsou v našich datových centrech uložena a proto tuto certifikaci pravidelně obnovujeme. Věříme totiž, že dobré služby v oblasti IT nelze nabízet bez hluboké znalosti problematiky, používaných technologií a soudobých trendů.