Aktuality

Pár věcí, které vám usnadní život s licencemi

Ať už je váš vztah k licencím jakýkoliv, existuje pár zásadních věcí, kterých byste si při nakládání s licencemi měli být vědomi, aby váš společný život neskončil zklamáním.

Licence není papír, ale užívací právo.

Nevíte si úplně rady, jak s touto informací naložit? Pokusím se to zjednodušit. Nejdůležitější je uvědomit si, že užívací právo patří pod autorský zákon, kde se věci chovají malinko jinak, než jsme zvyklí. Autorský zákon primárně chrání autora díla, nikoliv uživatele. A tak se to má i s licencemi. Primárně je chráněn autor SW nikoliv jeho uživatel.

Jedině autor – tedy tvůrce software – rozhoduje o tom, co vy jako uživatel smíte se softwarem dělat. Říká vám to v licenčních podmínkách. Vypadá to jednoduše, ale je potřeba si uvědomit několik důsledků výše řečeného. Mimo jiné to například znamená, že úplně stejný software koupený v rámci různých prodejních kanálů a programů, může mít velmi odlišné podmínky užití. Dobrá rada zní. Buďte si jistý, že když už si dáváte tu práci a opravdu čtete licenční podmínky, že čtete ty, které se k vašemu softwaru vztahují, a to včetně všech nadřazených smluv, které se ve vaší firmě mohou k danému softwaru vázat.

Nepoužívejte na licence „selský rozum“

Velmi častou chybou, se kterou se při diskuzích o licencích setkávám, je použití „selské logiky“. Kdybych pokaždé, když uživatel řekne větu: „Když to tam není zakázané, tak je to přece povolené, ne?“ dostala korunu, tak už bych měla parádní sbírku mincí. Odpověď zní: Ne, není to tak. Licenční podmínky vyjmenovávají pouze a jen pouze věci, které se svou kopií softwaru dělat smíte. Jsou to dokumenty veskrze pozitivní Nezabývají se tím, aby vyjmenovávaly vše, co nesmíte. Jen velmi výjimečně některé nedovolené způsoby zdůrazní autor tím, že je explicitně do licenčních podmínek dá. Pokud se v textu vyskytuje explicitní zákaz, je to vlastně velmi hlasité varování, které by vás mělo praštit do očí.

Další oblíbenou „logickou“ chybou je představa, že v případě auditu bude auditor něco dokazovat vám. Věřte tomu, že problém bude na vaší straně hřiště. Vy jako uživatel budete auditora přesvědčovat, že software používáte za všech okolností jen a pouze podle licenčních podmínek. A to těch správných licenčních podmínek, které se k vašemu softwaru vážou. Pokud vaše argumenty nebudou dostatečně průkazné, neuspějete.

Za licence je zodpovědný někdo jiný

Jste systémový architekt, programátor, kreativní ředitel, sekretářka a licence přece nejsou vaše starost? Pokud není váš zaměstnavatel naprostý sebevrah, tak se někde v hloubi firemního informačního systému ukrývá dokument, který jste podepsali nebo odsouhlasili, a který přenáší zodpovědnost na vás. Samozřejmě úměrně vaší možnosti nějaký software na vámi používaná zařízení instalovat. Pokud jste administrátor, tak jste za licence odpovědný přímo z titulu své pozice a svých přístupových práv.

A pokud jste jednatel, tak si buďte vědom toho, že z pohledu práva jste před autorským zákonem zodpovědný jako fyzická osoba. A bude-li vám prokázáno, že porušujete autorská práva k softwaru, tedy licenční podmínky, ve vaší firmě vědomě, je trestně právní zodpovědnost na vás osobně.

Co pro vás může udělat „licenční“?

Pokud máte to štěstí, že u vás ve firmě licenční oddělení existuje, může vám v mnoha ohledech usnadnit život. Přečte za vás licenční podmínky a odpoví vám na otázku, jak můžete daný software používat. Dopátrá se licenčních nuancí a pomůže vám vyhnout se neočekávaným nástrahám. Najde vám nejlepší řešení z licenčního pohledu a vyřídí za vás administrativu. Nikdy, ale nikdy, se licenční o licence nepostará za vás, bez vás. Ptejte se, zajímejte se, nechte si poradit, ale uvědomte si, že svůj díl si budeme muset odpracovat každý za sebe a že totéž platí i pro celá oddělení. Licenční to sami bez vás a za vás nezvládnou.