Business
Intelligence

Data jsou v dnešní době jedním ze základních kamenů všech důležitých rozhodnutí společnosti. Proto je třeba s nimi takto nakládat. Využití firemních dat přináší společnostem konkurenční výhodu, to již vědí i menší a střední společnosti. BI napomáhá nejen v oblasti obchodu a udržení a vyhledání zákazníků, ale i inovací a dalších oblastech.

Termín BI se používá pro široké spektrum postupů, nástrojů a technologií pro sběr a vyhodnocování dat, které má za cíl podporovat a zkvalitňovat obchodní rozhodování. Proto v oblasti BI klademe důraz především na profesionalitu a komplexnost.

Náš tým odborníků se vám věnuje od iniciační analýzy, analýzy dostupných dat přes datové analýzy a integrace až po návrh a realizaci manažerských reportů.

To vše s možností poskytnutí a provozu potřebného softwarového a hardwarového vybavení – nemusíte se tedy již o nic starat, potřebnou infrastrukturu vám poskytneme formou služby.