Aktuality

Skončilo druhé kolo Kybersoutěže

Byly zveřejněny výsledky 2. kola středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti. Druhého kola soutěže se zúčastnilo 515 středoškolských studentů a studentek. Do národního finále soutěže, které se uskuteční 25. dubna 2019 v Ústí nad Labem, postupuje 34 studentů. Gratulujeme!

Kompletní výsledky naleznete zde: www.kybersoutez.cz/ks_vysledky.html

Soutěže se může zúčastnit každý student ve věku 15 – 20 let studující na střední škole v České republice, a to bez ohledu na zaměření školy a na skutečnost, zda se jedná o studijní obor zakončený maturitou, či nikoliv. Prvního kola soutěže se zúčastnilo téměř 3.823 osob ze 107 různých středních škol. Do druhého kola postoupilo 1.276 studentů.

Cílem soutěže je zvýšit povědomí mladé generace o hrozbách a rizicích kybernetického světa a motivovat mladé lidi, aby se tomuto oboru věnovali ve svém dalším studiu i profesním životě. Soutěž organizuje česká pobočka AFCEA ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem ČR a dalšími partnery. DataSpring je technologickým partnerem soutěže a poskytovatelem infrastruktury.