Licence

Licence není faktura, instalační medium ani vlastní software. Je to užívací právo a spadá do sféry autorského zákona. Každý autor má tedy možnost nabízet toto užívací právo podle svých představ. Bezúplatně, za úplatu. Na dobu určitou i neurčitou. Za takových, nebo makových podmínek.

Že už o tom něco málo víte a bolí vás hlava jen při samotném slově „licence“? Samozřejmě, že vám zajistíme licencování čehokoliv v našem datovém centru, ale můžete se na nás s důvěrou obrátit i v případě jakýchkoliv jiných licencí. Věřte, že jsme se již potkali s nejrůznějšími licenčními problémy. Zkuste spolu s námi vyřešit i ten váš. Za základ, na kterém s námi můžete stavět, považujeme naši spolupráci s největšími softwarovými firmami a jejich partnery.

Microsoft

  • Služby datového centra licencujeme pomocí Microsoft SPLA (Service Provider License Agreement).
  • On-line služby jako jsou O365 a Azure vám nabídneme v rámci našeho CSP – Cloud Solution Provider programu.

Potřebujete jen pár licencí? Zkusme je licencovat pomocí smlouvy OPEN.

VMwareEnterprise Solution Partner

  • VMware Professional Cloud provider – naše datové centrum je certifikovaným poskytovatelem kvalitních služeb založených na virtualizační platformě VMware.
  • VMware Enterprise Solution provider – certifikace osvědčuje naši schopnost navrhovat a implementovat podniková řešení založená na virtualizačních technologiích společnosti VMware.
  • VMware vCloud Air Network program pro licencování v cloudu.

Pro naše zákazníky

Zajímají mě další služby z oblasti software