LogDock

Cloudové řešení pro log a flow management a SIEM

LogDock je cloudové řešení pro centralizovaný sběr a analýzu logů, událostí a toků z libovolných síťových aktivních prvků, bezpečnostních zařízení i operačních systémů a aplikačního software. Nad těmito daty můžete vytvářet dashboardy (přehledy) dle svých potřeb. Výhodou je, že již jednou uložená data není následně možné zpětně modifikovat. Díky tomu můžete naše řešení využít i jako archiv pro audit, analýzu incidentů nebo „data retention“.

Varianty LogDock

LogDock Basic – základní varianta, která řeší požadavky sběru a analýzy logů a událostí.

LogDock Advanced – jedná se o kompletní log management, flow management a SIEM (management bezpečnostních a informačních událostí) provozovaný na enterprise platformě.

Jaké typy událostí můžete sledovat?

  • Monitoring bezpečnostních zařízení (síťová bezpečnost)
  • Změny v konfiguracích
  • Kontrola využívání šířky pásma
  • Ochrana informací proti ztrátě, poškození či úmyslné modifikaci a smazání
  • Shoda s předpisy
  • Porušení bezpečnostních pravidel
  • Informace související s ověřováním přístupu do sítě
  • Zatížení firewallu a kontrola efektivity použitých pravidel

Níže si můžete podívat, jak vypadá Report událostí a flow a také si přečíst produktový leták Rozšíření správy vDC.

Report událostí a flow

Rozšíření správy vDC

Zajímají mě další služby z oblasti Security

Stáhněte si produktový leták LogDock