SCADA

ICS/SCADA – Zabezpečení systémů průmyslového řízení

Zabezpečení průmyslových řídicích systémů je velice důležité, ale také nesmírně obtížné. Na rozdíl od tradičních IT systémů může mít vyřazení řídicího systému, byť jen několikaminutové, katastrofální následky. Z těchto důvodů může organizacím zavedení i těch nejmenších aktualizací ICS trvat měsíce, někdy i roky. Se systémem ICS nelze zacházet jako s další počítačovou nebo obchodní aplikací. Musíte neustále proaktivně identifikovat slabá místa a možné směry útoků, vyhodnocovat hrozby, seřazovat je dle priorit a v závislosti na zjištěných výsledcích napravovat slabiny. Musíte také zajišťovat shodu s neustále rostoucí škálou zákonných bezpečnostních norem.
Díky komplexnímu přehledu o hrozbách v oblasti ICS jsme identifikovali největší riziko u operátorů, smluvních partnerů a prodejců. Záměrné i nechtěné nesprávné použití komponent ICS, například programovatelných logických automatů PLC, může vést ke vzniku kritických slabých míst a změnit konfiguraci vašich systémů. Naše zkušenosti napovídají, že hackeři s daleko vyšší pravděpodobností využijí právě těchto zranitelných míst, než aby využívali speciální malware nebo slabiny konkrétního systému.

Pomůžeme vám vyřešit bezpečnost vašich SCADA systémů díky:

  • Automatizovanému vyhodnocení zabezpečení všech prvků ICS pomocí MaxPatrol
  • Bezpečnostním auditům ICS a kontrolám souladu s předpisy
  • Monitorování hrozeb ICS
  • Pokynům pro zlepšení bezpečnostní konfigurace ICS

Zajímají mě další služby z oblasti Security

Stáhněte si produktový leták SCADA

Více o testech MaxPatrol