Aktuality

Všechny přínosy cloudu vyčíslit nelze

V červnové příloze Ekonomu vyšel článek, který se zabývá otázkou, zdali lze spolehlivě vyčíslit všechny přínosy cloudu. Mezi odborníky na tuto problematiku se k tématu vyjádřil i obchodní ředitel DataSpring Vojtěch Vojík.

„Je běžné, že zákazníci vždy hledají nákladově optimální cestu řešení svých potřeb, ať už se jedná o využívání jakýchkoliv služeb, cloud nevyjímaje. A je jen na poskytovatelích cloudových služeb, co zákazníkům využívajícím jiné služby nabídnou, aby přešli právě k nim,“ říká Vojtěch Vojík.

Účelem cloudových služeb je nabídnout zákazníkům infrastrukturu a služby, které by mohli sami vybudovat jen s vysokými náklady a/nebo enormním vypětím interních zdrojů. Zatím ale neexistuje žádná obecně platná metodika, jak detailně spočítat výhodnost cloudových řešení. Pokud se firma již jednou rozhodne pro cloudové řešení a věnuje přechodu patřičnou přípravu, kdy především dobře definuje, co by mělo být přínosem, bude s nejvyšší pravděpodobností s výsledkem spokojena. Odpovídá tomu i téměř nulový odliv zákazníků od cloudu směrem zpět k tradičnímu řešení IT infrastruktury a aplikací.*

Bojí se české firmy přechodu do cloudu? Přečtěte si celý článek kliknutím na tento odkaz.

*Zdroj: magazín Ekonom, Příloha ICT Revue