SERVICE DESK NONSTOP   +420 222 74 40 13

SERVISNÍ PORTÁL  přihlásit se do portálu

DBaaS

Cloudová služba DBaaS poskytuje zákazníkům funkci databázového serveru s vysokou mírou flexibility a nahrazuje tak klasické databázové servery umístěné a provozované v prostředí zákazníka. Odpadá tak starost se správou hardwaru, operačního systému, s aktualizacemi, licenčními poplatky a celou řadou dalších činností, které správa databázového serveru vyžaduje. Vzhledem k velmi rychlému zřízení služby a fixním měsíčním nákladům nemusí zákazník nasazení databázového serveru dlouhodobě plánovat. Databázové servery provozujeme na MS SQL Enterprise a OpenDB (MySQL, PostgreSQL, MariaDB a další).