SERVICE DESK NONSTOP   +420 222 74 40 13

SERVISNÍ PORTÁL  přihlásit se do portálu

IaaS

Resource pool

Resource pool je cloudová služba poskytující výpočetní výkon na virtualizační platformě VMware nebo Hyper-V. Zákazník získává přístup ke správě výpočetních prostředků a sám si vytváří jednotlivé virtuální servery, které provozuje a spravuje. Výpočetní výkon lze flexibilně měnit dle aktuálních potřeb. Služba je provozována z vlastního datového centra poskytovatele, díky čemuž odpadá starost o zázemí pro servery, napájení, chlazení, síťovou konektivitu a o nákup a provoz HW včetně kapacitního plánování.

Přínosy pro zákazníka

 • flexibilita – pružná změna výpočetního výkonu
 • možnost výběru virtualizační platformy
 • běh služby z vysoce zabezpečeného moderního datového centra TIER III
 • přenesení nákladů z CAPEX do OPEX
 • odpadá starost o provozování technologií
 • vysoká spolehlivost služby díky robustnímu prostředí
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce
 • licenční flexibilita – možnost měnit verze operačních systémů bez dodatečných licenčních nákladů

Virtual server

Virtual Server je cloudová služba poskytující škálovatelný výpočetní výkon dle požadavku společnosti či organizace. Umožňuje rychle vytvořit a následně provozovat i větší počet serverů s již předinstalovaným operačním systémem. Tyto servery pak běží ve virtuální podobě na virtualizačních platformách dle volby zákazníka. Odpadá tak starost o nákup a provoz HW včetně kapacitního plánování.

Přínosy pro zákazníka

 • flexibilita – pružná změna výpočetního výkonu
 • předinstalovaný operační systém
 • možnost výběru virtualizační platformy
 • běh služby z vysoce zabezpečeného moderního datového centra TIER III
 • přenesení nákladů z CAPEX do OPEX
 • odpadá starost o provozování technologií
 • vysoká spolehlivost služby díky robustnímu prostředí
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

pleAzureStack

pleAzureStack je samoobslužná cloudová služba využívající platformy Microsoft Azure Stack Hub. Služba je vhodná k provozu širokého spektra infrastruktury a aplikací v cloudu, pro společnosti zabývající se vývojem SW nebo poskytováním webových aplikací či pro hybridní scénáře společně se službami DataSpring, Microsoft Azure nebo on-premise prostředím.

Přínosy pro zákazníka

 • samoobslužné webové rozhraní
 • automatizovaná a flexibilní platforma
 • kompletní Market Place pro Azure Stack
 • stejná API, kódy a komponenty jako MS Azure
 • možnost kombinace se službami DataSpring, MS Azure a on-premise prostředím
 • lokální konektivita do internetu 10 Gbps s nízkou latencí
 • model „pay as you go“
 • data a provoz v rámci České republiky
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

Storage

Storage je cloudová služba pro ukládání dat v kombinaci s dalšími službami DataSpring. Služba je nabízena ve 3 variantách pokrývajících obvyklé potřeby zákazníka.

Přínosy pro zákazníka

 • možnost navyšování a snižování diskové kapacity dle technické proveditelnosti
 • možnost kombinace variant služby
 • přenesení nákladů z CAPEX do OPEX
 • čerpání objemů služby dle aktuální potřeby zákazníka
 • odpadá starost o provozování technologie
 • vysoká spolehlivost služby díky použití profesionálních technologií
 • data jsou bezpečně uložena na území ČR
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

Connectivity

Služba Connectivity zajistí zákazníkům možnost připojení cloudových a datacentrových služeb přes internetové připojení poskytovatele. Poskytovatel disponuje vlastní MPLS sítí, díky které má zákazník garantovaný přístup do NIXu a na mezinárodní konektivitu.

Přínosy pro zákazníka

 • zajištění požadovaného připojení
 • zachování veřejné IP adresy při přesunech mezi datovými centry poskytovatele
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

IPsec VPN

IPsec VPN je cloudová služba propojující uživatelskou LAN s prostředím poskytovatele cloudu prostřednictvím internetu. Zákazník získává přístup k výpočetním prostředkům prostřednictvím virtuálního šifrovaného okruhu. V případě, že poskytovatel spravuje zákazníkovi virtuální firewall vytváří mu i konfiguraci Site to Site VPN na virtuálním firewallu.

Přínosy pro zákazníka

 • flexibilita – pružná změna virtuálních připojení
 • dynamická přenosová rychlost
 • rychlé a levné řešení bezpečného připojení do DS cloudu
 • běh služby z vysoce zabezpečeného moderního datového centra TIER III
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce
 • bez licenčních poplatků

Bare metal

Služba Bare metal je založena na pronájmu dohodnutého fyzického zařízení, umístěného v datovém centru poskytovatele, zákazníkovi. Nejčastěji se jedná o zařízení typu server, ale může to být úložiště nebo firewall. Zákazník tak má pronajaté zařízení k dispozici výlučně pro své potřeby.

Přínosy pro zákazníka

 • dedikované zařízení v požadované konfiguraci umístěné v datovém centru poskytovatele
 • 24/7 péče o zařízení – zajištění HW servisu
 • možnost redundantního napájení
 • vzdálený přístup k zařízení pomocí systémových konzolí
 • přesun nákladů z CAPEX do OPEX
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

Housing

Služba Housing umožňuje zákazníkovi umístit vlastní hardware do datového centra poskytovatele na území České republiky. Poskytovatel nabízí dvě lokality – v Lužicích u Hodonína a v Praze. Obě datová centra splňují parametry certifikace TIER III dle specifikace Uptime Institute.

Přínosy pro zákazníka

 • bezpečné datové centrum splňující parametry TIER III
 • přístup k zařízení 24/7 oprávněným a pověřeným osobám
 • zajištění bezvýpadkového napájení pomocí UPS a diesel agregátů
 • zajištění chlazení
 • možnost dalších doplňkových služeb a rozšíření
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce