SERVICE DESK NONSTOP   +420 222 74 40 13

SERVISNÍ PORTÁL  přihlásit se do portálu

Jsme váš cloud

Poskytujeme profesionální cloudové a IT služby pro firmy a organizace ve dvou geograficky oddělených datacentrech v České republice.

Zaměřujeme se na poskytování cloudové infrastruktury, zajišťujeme IT bezpečnost, poskytujeme databáze a nově také nabízíme první český pleAzureStack, cloudovou samoobsluhu postavenou na Microsoft Azure.

Zákazníkům pomáháme s návrhem nejvhodnějšího řešení. Postaráme se také o kompletní migraci dat do našeho prostředí i péči o ně. Máme vlastní tým IT odborníků a nonstop Service Desk.

Jsme součástí společnosti AUTOCONT a členem ICT skupiny Aricoma Group. Zároveň jsme součástí koncernu KKCG. Máme v zádech silné partnery.

Naše datová centra

Jsou navržena v souladu s posledními trendy a vybavená nejnovějšími technologiemi. Naše datacentra jsou umístěna ve dvou bezpečných, geograficky oddělených lokalitách — v Praze a v Lužicích u Hodonína.

Jako jedni z mála v ČR jsme držitelem certifikace Tier III od Uptime Institute a také certifikace Systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) ISO/IEC 27001:2013.

Certifikace Tier III

99.982% dostupnost

Optimální podmínky

teplota ve studené uličce 22 °C s tolerancí ±2 °C

relativní vlhkost 40 – 60 %

chlazení zajišťují turbokompresové jednotky (redundance N+1)

záložní napájení UPS (redundance N+1)

Důraz na bezpečnost

elektronický protipožární systém

elektronické a fyzické zabezpečení objektu

stabilní hasící zařízení

Lužice u Hodonína

Praha

Naše zákazníky perfektně známe

Seznamte se s nimi i vy

Co o nás říkají naši zákazníci?

„Díky provozu IT infrastruktury v moderním datovém centru formou služeb od DataSpring tak jako IT oddělení dokážeme pružně reagovat na požadavky businessu a tím lépe podporovat fungování celé skupiny FISCHER.“

Petr Dvořáček Ředitel informačních technologií, FISCHER Group

Celá případová studie

„Na DataSpringu si cením nielen kvalitu dodávaných služieb, ale i priateľskú a otvorenú komunikáciu. Počas našich projektov nám DataSpring poskytol rôzne doporúčania, mimo iné ako posíliť bezpečnost v spoločnosti či ako zaviesť webfiltering v rámci best practice. DataSpring načúva zákazníka a chce mu poskytnúť to najlepšie pre neho. Ďakujem.“

Ján Koč IT manager Fiege Czech Republic and Slovakia

Celá případová studie

„Služby typu Software as a Service jsou pro zákazníky velice výhodné, neboť díky nim nemusí vlastnit žádné počítačové servery, platit zaměstnance, kteří by se o jejich informační systémy starali, a nemusí investice do IT dlouho financovat a odepisovat. Vyplatit se proto mohou především firmám, které zkouší nový business. Namísto velké investice do IT si ho prostě jen pronajmou, a pokud nový business nevyjde, mohou tuto službu snadno ukončit.“

Jiří Voldán Executive Director for Solution Delivery, Cleverlance

Celá případová studie

Naši lidé

Management

Marek Chmiel

Výkonný ředitel

David Lukeš

Technický ředitel

Ondřej Matuštík

Finanční ředitel

Vojtěch Vojík

Obchodní ředitel

Obchodní tým

Certifikace a dlouhodobá partnerství

Věříme, že dobré služby v oblasti IT nelze nabízet bez hluboké znalosti problematiky, používaných technologií a soudobých trendů.
S dodavateli klíčových technologií se proto snažíme udržovat vztahy na úrovni dlouhodobého partnerství. Dosvědčují to mimo jiné následující certifikáty.

Certifikace Tier III

Certifikace Tier III garantuje bezvýpadkový provoz technologií. Zavazuje nás k dostupnosti datacenter 99,89 % a maximálně 1,6 hodinami povoleného výpadku ročně. V souladu s Tier III jsou vystavěna obě naše datová centra.

Systém řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013

Spolu s fyzickou bezpečností a bezvýpadkovým provozem klademe i důraz na nakládání s daty, která jsou v našich datových centrech uložena. Tuto certifikaci obnovujeme každý rok.

Fortinet Authorised Partner

Jsme Autorizovaným partnerem společnosti Fortinet. Díky tomuto partnerství jsme získali přístup ke speciálním cenovým programům, k informacím o produktech či k rozšířené nabídce školení a programů podpory prodeje.

Registrovaný partner Cisco

Díky tomuto partnerství jsme získali přístup ke speciálním cenovým programům, k informacím o produktech či k rozšířené nabídce školení a programů podpory prodeje.

HPE Silver Partner

V rámci programu HPE Partner Ready Service Providers Program jsme certifikovaným HPE Silver Partnerem. Tato certifikace dokládá vysoké technické znalosti našich expertů a zajišťuje přístup k nejmodernějším technologiím.

VMware Enterprise Cloud provider

Máme kompetenci Cloud Provider pro tvorbu a správu infrastruktury datových center s vysokou úrovní dostupnosti. Jsme certifikovaným poskytovatelem kvalitních služeb založených na virtualizační platformě VMware.

VMware Enterprise Solution provider

Našim zákazníkům nabízíme licence na produkty VMware za zvýhodněných podmínek.

Gold Microsoft Partner

Tituly Microsoft Gold Competency Partner a Microsoft Silver Competency Partner jsou vysoká ocenění, která jsou známkou odborné znalosti a profesionality nabízených služeb. Program Microsoft Partner Network pak spočívá v partnerské spolupráci, díky které máme nyní zaručen exkluzivní přístup k informacím včetně školení k produktům již v době jejich vývoje. To je velkou přidanou hodnotou také pro naše zákazníky.

Microsoft Partner Data Center

Jsme certifikovaným partnerem společnosti Microsoft pro oblast návrhu architektury datových center a jejich následné správy. V rámci tohoto partnerství jsme získali specializaci Datacenter.

DellEMC Authorised Partner

Jsme Autorizovaným partnerem společnosti DellEMC. Díky tomuto partnerství jsme získali přístup ke speciálním cenovým programům, k informacím o produktech či k rozšířené nabídce školení a programů podpory prodeje.

Compliance

Co je to Compliance

My všichni v DataSpring se chováme podle etických pravidel a zásad platných pro celou skupinu KKCG, jejíž jsme součástí. Etické chování vyžadujeme i od našich obchodních partnerů. Systém Compliance je soubor etických pravidel a zásad platný pro celou skupinu KKCG. DataSpring s.r.o., jakožto součást skupiny KKCG, má Systém Compliance zaveden a zavazuje se všechna pravidla a zásady do Systému Compliance spadající, či s tímto související, dodržovat. V níže uvedených dokumentech naleznete nejzákladnější informace k jednotlivým oblastem, které Systém Compliance pokrývá.

Compliance a smlouvy

Ustanovení týkající se uplatňovaných zásad proti úplatkářství a korupci, která jsou bezvýhradně inkorporována do smluv se zákazníky, dodavateli, prodejci či jinými obchodními partnery společnosti DataSpring s.r.o.

Zásady protikorupčního jednání

Dokument podrobněji rozvádí zásady proti úplatkářství a korupci, které jsou zakotveny do smluv uzavíraných společností DataSpring s.r.o. (viz prolink výše)

Compliance a etické jednání

Dokument obsahuje přiblížení hodnot skupiny KKCG a jejich provázání na Systém Compliance, včetně některých zásad, jejichž dodržování je jak společností DataSpring s.r.o., tak skupinou KKCG vyžadováno.

Výroční zpráva

V odkazu níže najdete výroční zprávu za uplynulý rok.

Všeobecné obchodní podmínky

Takto zní všeobecné obchodní podmínky naší společnosti pro poskytování datacentrových, cloudových a jiných služeb, které platí od 1. 10. 2019.

GDPR

A takto u nás nakládáme s osobními daty.