SERVICE DESK NONSTOP   +420 222 74 40 13

SERVISNÍ PORTÁL  přihlásit se do portálu

PaaS

Backup Commvault

Backup Commvault je komplexní cloudové řešení pro zálohování. Umožňuje zálohovat celé obrazy virtuálních serverů, jednotlivé soubory z virtuálních či fyzických serverů a také data přímo z aplikací, jako jsou MS SQL, Exchange, Sharepoint, Active Directory, Oracle, SAP, DB2, PostgreSQL, MySQL apod.

Přínosy pro zákazníka

 • efektivního zálohování dat bez potřeby počátečních investic a se spolehlivým provozem
 • šifrování dat již na straně zákazníka
 • podpora zálohování dat aplikací MS SQL, Exchange, Sharepoint, AD, Oracle, SAP, DB2, PostgreSQL, MySQL, Sybase, Notes, Novell, Informix a Documentum
 • reporting zálohování (na vyžádání)
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

DBaaS

Cloudová služba DBaaS poskytuje zákazníkům funkci databázového serveru s vysokou mírou flexibility a nahrazuje tak klasické databázové servery umístěné a provozované v prostředí zákazníka. Odpadá tak starost se správou hardwaru, operačního systému, s aktualizacemi, licenčními poplatky a celou řadou dalších činností, které správa databázového serveru vyžaduje. Vzhledem k velmi rychlému zřízení služby a fixním měsíčním nákladům nemusí zákazník nasazení databázového serveru dlouhodobě plánovat. Databázové servery provozujeme na MS SQL Enterprise a OpenDB (MySQL, PostgreSQL, MariaDB a další).

Managed OS

Služba Managed OS poskytuje zákazníkovi virtuální server s operačním systémem, o který se poskytovatel stará. Zákazníkovi tak odpadá starost o instalaci a provoz operačního systému.

MS Exchange

Cloudová služba MS Exchange poskytuje Exchange server, který je vyhrazený pouze jednomu zákazníkovi. Exchange server slouží pro kompletní správu emailové komunikace, uživatelských schránek, kalendářů a úkolů. Služba je určena pro všechny zákazníky, kteří potřebují vlastní exchange server a chtějí přenechat správu a starost o HW a operační systém na poskytovateli.

Přínosy pro zákazníka

 • nastavení dle přání zákazníka
 • odpadá starost o provoz serveru
 • rychlé zasílání pošty odkudkoliv
 • možnost využívat vlastní adresy odesílatele
 • vysoké zabezpečení – data jsou umístěna ve vlastním datovém centru poskytovatele v České republice
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

SMTP

Cloudová služba SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) poskytuje zákazníkům virtuální SMTP server, který je vyhrazený pouze jednomu zákazníkovi, pro odesílání emailových zpráv bez nutnosti využívat veřejně dostupné SMTP servery.

Přínosy pro zákazníka

 • nastavení dle přání zákazníka
 • odpadá starost o provoz serveru
 • rychlé zasílání pošty odkudkoliv
 • možnost využívat vlastní adresy odesílatele
 • vysoké zabezpečení – data jsou umístěna ve vlastním datovém centru poskytovatele v České republice
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce