SERVICE DESK NONSTOP   +420 222 74 40 13

SERVISNÍ PORTÁL  přihlásit se do portálu

Professional Services

Migrace

Pomůžeme vám s migrací vašeho prostředí do datového centra. Máme tým zkušených odborníků pro oblast poradenství a migrací IT infrastruktury do cloudu. Vaše prostředí zanalyzujeme a navrhneme optimální migrační plán. To vše pod dohledem projektového manažera, který s vámi vše naplánuje.

Migrační kroky zahrnují:

  • Konzultace​
  • Analýza​
  • Migrační plán​
  • Migrace​
  • Projektové řízení

Migrace IT infrastruktury do cloudu je jedním z důležitých kroků procesu transformace firemního IT. Kromě přesunu do cloudu vám společně s našimi partnery můžeme pomoci také v dalších oblastech na cestě k transformaci na digitální společnost.

Service Desk

Service Desk je single point of contact (jediné kontaktní místo) pro plnou podporu všech služeb poskytovaných společností DataSpring. Je dostupný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Komunikačními kanály Service Desku jsou Servisní portál, email a telefon. Specialisté Service Desku mají zodpovědnost za řešení všech zákaznických požadavků a incidentů, a to od zadání požadavku, do jeho úplného vyřešení. Řídí jejich životní cyklus včetně eskalačních kanálů, uzavření a potvrzení řešení.

Provoz Service Desku zajišťují specialisté s technickými znalosti z oblasti IT služeb a proaktivně dohlíží pomocí sofistikovaných nástrojů na dodávané IT služby. Včasnou identifikací a zajištěním správných řešitelů předchází vzniku incidentu, popřípadě zajišťují jeho co nejrychlejší vyřešení. Komunikovat s našimi specialisty můžete v českém a anglickém jazyce.

Specialisté SD jsou dostupní v režimu 24/7. Preferovaný způsob komunikace, tj. hlášení incidentu či změnového požadavku je Servisní portál.

Licence

Softwarové licence jsou neustále se měnící prostředí, které je potřeba mít pod kontrolou. Některé poskytované licence jsou již zahrnuty přímo v rámci námi dodávaných služeb, v případě potřeby dodatečných licencí je umíme poskytnout v modelu pronájmu licencí či v podobě trvalé licence nebo licence s právem provozu v našem prostředí. V modelu pronájmu se jedná především o licence společností Microsoft, VMware, RedHat, Fortinet či CheckPoint. Díky mnoholetým zkušenostem a vlastnímu licenčnímu oddělení umíme poskytnout také licence, které na trhu nejsou úplně běžné (například produkty firmy Telerik) či licenční model přizpůsobit konkrétní situaci zákazníka tak, aby byly dodrženy licenční podmínky a zároveň se minimalizovaly náklady.

Monitoring

Služba Monitoring je nabízena ve dvou variantách. Monitoring IT služeb a Performance Monitoring. Celé prostředí je monitorováno 24/7/365. Podle typu služby a její architektury jsou definované parametry a atributy, které jsou sledovány. Jedním z výstupů je stav služeb, u performance monitoringu to jsou jednotlivé výkonnostní metriky služeb. Ty umožňují mít přehledně v grafech znázorněné vytížení CPU, RAM, disků, sítí např. pro služby Resource pool VMware, Resource pool Hyper-V a Virtual server. Všechny výstupy z monitoringu jsou důležité pro správné a efektivní využívání služeb.