SERVICE DESK NONSTOP   +420 222 74 40 13

SERVISNÍ PORTÁL  přihlásit se do portálu

Security

VDC Connect

VDC Connect je cloudová služba spočívající v poskytnutí logicky izolovaného síťového prostředí, v rámci kterého zákazník využívá další služby poskytovatele.

Přínosy pro zákazníka

 • vysoce konfigurovatelné virtuální síťové prostředí včetně firewallu
 • možnost využití virtuálního load balanceru
 • zabezpečení vnitřní i vnější síťové komunikace
 • VPN řešení pro připojení dalších částí IT
 • provozní a bezpečnostní logy z virtuálního firewallu
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

VDC Connect Plus

VDC Connect Plus je cloudová služba spočívající v poskytnutí logicky izolovaného síťového prostředí, v rámci kterého zákazník využívá další služby poskytovatele. Tato služba obsahuje veškeré funkcionality služby VDC Connect a navíc umožňuje použít rozšiřující bezpečnostní funkcionality pro ještě vyšší ochranu zákaznického prostředí.

Přínosy pro zákazníka

 • vysoce konfigurovatelné virtuální síťové prostředí včetně firewallu
 • bezpečnostní funkcionality
 • možnost využití virtuálního load balanceru
 • zabezpečení vnitřní i vnější síťové komunikace
 • VPN řešení pro připojení dalších části IT
 • provozní a bezpečnostní logy z virtuálního firewallu
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce

LogDock Advanced

Cloudová služba LogDock Advanced svými funkcemi nabízí komplexní Log a Flow management. Umožňuje jednotnou správu událostí a toků ze síťových zařízení, operačních systémů, aplikací a dalších systémů. Slouží pro sledování, analýzu a šetření provozních a bezpečnostních incidentů v IT infrastruktuře.

Přínosy pro zákazníka

 • jednotné místo pro log management celé infrastruktury (provozní a bezpečnostní logy)
 • jedna z nejlepších technologii na trhu pro log management
 • prakticky neomezený flexibilní prostor pro ukládání dat
 • přehledný report z VDC Connect a VDC Connect Plus
 • další reporty na přání
 • expertní podpora na vyžádání
 • soulad s požadavky zákona o kybernetické bezpečnosti
 • Service Desk a lokální technická podpora v českém a anglickém jazyce