SERVICE DESK NONSTOP   +420 222 74 40 13

SERVISNÍ PORTÁL  přihlásit se do portálu

Všeobecné obchodní podmínky

Poskytování našich služeb se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování datacentrových, cloudových a jiných služeb (VOP), které najdete níže. VOP vymezují základní právní náležitosti typu vznik a zánik smlouvy, vymezení služeb, cen, záruk, odpovědností, nezbytná licenční ujednání, bezpečnost, mlčenlivost atd. VOP se uplatní už v okamžiku, kdy s námi o službách jednáte, při odběru služeb pak bez ohledu na to, zda spolupracujeme na základě písemné smlouvy či jiné dohody.

Závazné je vždy poslední zveřejněné znění podmínek. Stávajícím zákazníkům dáváme změny vždy předem vědět.